Forstå logoer
Forstå logoer

Forstå logoer

Ordbok / Lexiconical Meaning of Logos (λόγος) oversatt "Ord"

Strong's Dictionary g3056

λόγος logoer; fra 3004; noe sagt (inkludert tanken); implisitt, et emne (tema for diskurs), også resonnement (det mentale fakultetet) eller motiv; i forlengelse, en beregning; spesielt, (med artikkelen i John) the Guddommelig uttrykk (dvs. Kristus): - redegjørelse, årsak, kommunikasjon, x angående, lære, berømmelse, x må gjøre, hensikt, sak, munn, forkynnelse, spørsmål, grunnen til, + regn, fjern, si (-ing), vis, x høyttaler, tale, snakk, ting, + ingen av disse tingene beveger meg, budskap, avhandling, ytring, ord, arbeid.

Mounce's Complete Expository Dictionary

(MED) [3364] λόγος logoer 330x et ord, en ting uttalt, Mt. 12:32, 37; 1 Kor. 14:19; tale, språk, tale, Mt. 22:15; Lk. 20:20; 2 Kor. 10:10; Jas. 3: 2; omvendt, Lk. 24:17; bare snakk, ordfullt show, 1 Kor. 4:19, 20; Kol 2:23; 1 Joh. 3:18; språk, talemåte, talestil, Mt. 5:37; 1 Kor. 1:17; 1 Tess. 2: 5; et ordtak, en tale, Mk. 7:29; Ef. 4:29; et uttrykk, ordform, formel, Mt. 26:44; Rom. 13: 9; Gal. 5:14; et ordtak, en ting foreslo i diskurs, Mt. 7:24; 19,11; Joh. 4:37; 6,60; 1 Tim. 1:15; en melding, kunngjøring, 2 Kor. 5:19; en profetisk kunngjøring, Joh. 12:38; en konto, kontoutskrift, 1 Pet. 3:15; en historie, rapport, Mt. 28:15; Joh. 4:39; 21,23; 2 Tess. 2: 2; en skriftlig fortelling, en avhandling, Apostlenes gjerninger 1: 1; en bestemt tale, Apg 20: 7; lære, Joh. 8:31, 37; 2 Tim. 2:17; gjenstand, Apostlenes gjerninger 15: 6; regning, beretning, Mt. 12:36; 18,23; 25,19; Lk. 16: 2; Apostlenes gjerninger 19:40; 20,24; Rom. 9:28; Phil. 4:15, 17; Heb. 4:13; en bønn, Mt. 5:32; Apostlenes gjerninger 19:38; en motiv, Apostlenes gjerninger 10:29; grunnen til, Apostlenes gjerninger 18:14; ὁ λόγος, Guds ord, spesielt i evangeliet, Mt. 13:21, 22; Mk. 16:20; Lk. 1: 2; Apostlenes gjerninger 6: 4; ὁ λόγος, det guddommelige ORD, eller Logoer, Joh. 1: 1 [3056] Se melding; rapportere; ord.

Analytisk leksikon for det greske nye testamentet

λόγος, ου, ὁ. relatert til λέγω (ordne i rekkefølge); (1) som et generelt begrep for å snakke, men alltid med rasjonelt innhold ord, tale (MT 22.46); ofte motsatt ἔργον (gjerning) (1J 3.18); (2) med den spesifikke oversettelsen avhengig av en lang rekke sammenhenger; (a) spørsmål (MT 21.24); (b) profeti (JN 2.22); (c) kommando (2P 3.5); (d) rapport (AC 11.22); (e) melding, undervisning (LU 4.32); (f) erklæring, erklæring, påstand (MT 12.32), motsatt μῦθος (forklaring); (g) flertall, av ord som danner en enhet for uttrykk diskurs, tale, undervisning, samtale (MT 7.24); (h) av det som diskuteres emne, ting, sak (MK 9.10); (3) av guddommelig åpenbaring; (a) ord, budskap (om Gud) (JN 10.35); (b) bud (er) (MT 15.6); (c) av Guds fulle selvoppdagelse gjennom Jesus Kristus Ordet (JN 1.1); (d) av innholdet i evangeliets ord, budskap (LU 5.1); (4) i en litt juridisk eller teknisk forstand; (a) beskyldning, sak, siktelse; (b) regnskap, regning (RO 14.12); (c) grunn, motiv (AC 10.29)

Johannes 1: 1-3, Betydningen som bevist av tidlige engelske oversettelser

logoer (oversatt Ord) betyr noe som er sagt (inkludert tanken) og kan også forstås som talt visdom, resonnement, intensjon eller Guds plan. Det gjelder alltid rasjonelt innhold. Dette er grunnen til at omtrent alle engelske oversettelser fra det greske som var før KJV-oversettelsen, tolket logoer (Ord) i Johannes 1: 3, som et "det" snarere enn et "ham". I de fleste moderne engelske oversettelser blir Johannes 1: 1-3 vanligvis oversatt på en slik måte at partiet leseren blir utsatt for å tolke Ordet som en pre-inkarnert Kristus. Imidlertid bør det forstås at logoer er et abstrakt substantiv som angår aspektet av Guds visdom, inkludert hans logikk, resonnement, intensjoner, plan eller hensikt med menneskeheten. Det er gjennom dette logoer (Ord) som alle ting ble til. Dette betyr imidlertid ikke at Ordet var en person som eksisterte før Jesus ble unnfanget.

Tyndales oversettelser fra 1526 og 1534

Den første engelske versjonen av Bibelen laget ved direkte oversettelse fra hebraisk og gresk, og den første som ble trykt, var arbeidet til William Tyndale. Han møtte bitter motstand og ble anklaget for å ha forvrengt betydningen av Bibelen. I oktober 1536 ble han offentlig henrettet og brent på bålet. Likevel ble Tyndales arbeid grunnlaget for påfølgende engelske versjoner. William Tyndale oversatte prologen til Johannesevangeliet mye annerledes enn populære moderne oversettelser. Bildet til høyre er den første siden i Johannesevangeliet av en gjenlevende kopi av Tyndales 1526 Det nye testamente. 

Moderne rettskrivning av Johannes 1: 1-5,14 av Tyndales oversettelse fra 1534:

"I begynnelsen var ordet, og ordet var hos gud: og ordet var gud. Det samme var i begynnelsen med gud. Alle ting ble til av det, og uten det ble det til ingenting, det ble til. I det var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, men mørket forsto det ikke ... Og ordet ble kjød og bodde blant oss, og vi så herligheten av det, som herligheten til den enbårne sønnen til faren, hvilket ord var fullt av nåde og sannhet. ”

 

Gud skapte alle ting ved sin visdom / forståelse / kunnskap

Ordspråkene 3: 19-20 (ESV)

"Herren av visdom grunnla jorden; ved å forstå han etablerte himmelen; av hans kunnskap dypet brøt opp, og skyene faller ned av dugg. ”

Jeremia 10:12 (ESV)

Det var han som skapte jorden ved sin kraft, som etablerte verden av hans visdom, og av hans forståelse strukket himmelen.

Jeremia 51:15 (ESV)

Det var han som skapte jorden ved sin kraft, som etablerte verden av hans visdom, og av hans forståelse strukket himmelen.

Salmenes 33: 6 (LB)

Av den ord of YHWH - Himlene er blitt til - Og hele deres vert av ånde av munnen hans. 

Salmenes 104: 24 (ESV)

O HERRE, hvor mangfoldige er dine gjerninger! I visdom har du laget dem alle; jorden er full av skapningene dine.

Salmenes 136: 5 (ESV)

til ham som ved å forstå skapte himmelen, for hans standhaftige kjærlighet varer evig;

Gud hadde visdom i begynnelsen av sitt arbeid

Visdom er personifisert i Ordspråkene 8 som "hun/henne", men er ikke bokstavelig talt en allerede eksisterende person. Dette er synonymt med det eksisterende logoer av prologen til John. 

Ordspråkene 8 (DNBXNUMX)

1 Gjør det ikke visdom rop, og forståelse fremsatt her stemme?
2 På toppen av høye steder forresten, der stiene møtes, hun står;
3 Ved siden av portene, ved inngangen til byen, Ved innkjøringen ved dørene, hun roper høyt:
4 Til dere, menn, ringer jeg; Og stemmen min er til menneskesønnene.
5 O enkle, forstå klokskap; Og dere idioter, vær av en forståelse for hjertet.
6 Hør, for jeg vil tale ypperlige ting; Og åpningen av leppene mine skal være riktige ting.
7 For min munn skal si sannhet; Og ondskap er en vederstyggelighet for mine lepper.
8 Alle munnens ord er i rettferdighet; Det er ingenting skjevt eller perverst i dem.
9 De er alle tydelige for ham som forstår, og rett for dem som finner kunnskap.
10 Motta min instruksjon, og ikke sølv; Og kunnskap fremfor valggull.
11 For visdom er bedre enn rubiner; Og alt det som er ønskelig, skal ikke sammenlignes med det.
12 jeg visdom har gjort klokskap til min bolig, og finne ut kunnskap og skjønn.
13 Frykten for Jehova er å hate det onde: Stolthet og hovmod og den onde veien, og den onde munnen hater jeg.
14 Råd er min, og god kunnskap: Jeg forstår; Jeg har makt.
15 Av meg regjerer konger, og fyrster bestemmer rettferdighet.
16 Av meg hersker fyrster, og adelige, ja alle jordens dommere.
17 Jeg elsker dem som elsker meg; Og de som søker meg flittig, skal finne meg.
18 Rikdom og ære er med meg; Ja, varig rikdom og rettferdighet.
19 Min frukt er bedre enn gull, ja, enn fint gull; Og min inntekt enn valg sølv.
20 Jeg går inn rettferdighetens vei, Midt på rettferdighetens veier;
21 For at jeg skal få de som elsker meg til å arve eiendom, og at jeg kan fylle skattkammerene deres.
22 Jehova Besatte meg i begynnelsen av sin vei, før hans gamle verk.
23 Jeg ble satt opp fra evig tid, fra begynnelsen, Før jorden var.
24 Da det ikke var dybder, Jeg ble hentet frem, Da det ikke var noen fontener som bugnet av vann.
25 Før fjellene ble bosatt, før åsene ble jeg hentet frem;
26 Mens han ennå ikke hadde laget jorden eller markene, og heller ikke begynnelsen på verdens støv.
27 Da han etablerte himmelen, var jeg der: Da han satte en sirkel på dypet,
28 Da han festet himmelen over, Da dybets fontener ble sterke,
29 Da han ga sjøen dens grense, for at vannet ikke skulle bryte hans bud, da han markerte jordens grunnvoller;
30 Da var jeg ved ham, som en mesterarbeider; Og jeg var daglig hans glede, gledet meg alltid foran ham,
31 Gleder seg over hans beboelige jord; Og min glede var hos menneskesønnene.
32 Derfor, mine sønner, lytt til meg; For salige er de som holder mine veier.
33 Hør instruksjoner, og vær klok, Og nekter det ikke.
34 Velsignet er mannen som hører på meg, hver dag som holder øye med portene mine og venter på stolpene på dørene mine.
35 For den som finner meg, finner liv og skal få Jehovas gunst.
36 Men den som synder mot meg, tar feil av sin egen sjel: Alle de som hater meg, elsker døden.

Kontekstuell bruk av "logoer" i Johannes og 1. Johannes

Ordet logoer brukes 326 ganger i Det nye testamente. En undersøkelse av normal bruk av logoer er i samsvar med betydningen av budskap, resonnement eller plan. logoer brukes i Johannes mer enn tretti ganger utenfor prologen til Johannes. Denne bruken gir en indikasjon om hva vi bør forstå logoer å være.

Johannes 2:22 (ESV), De trodde på Skriften og logos som Jesus hadde talt

22 Da han derfor ble oppreist fra de døde, husket disiplene at han hadde sagt dette, og de trodde på Skriften og på ordet (logoer) som Jesus hadde talt.

Johannes 5:38 (ESV), og du har ikke hans logoer i deg, for du tror ikke på ham som han sendte

38 og du har ikke hans ord (logoer) i deg, for du tror ikke den han har sendt

John 10: 34-36 (ESV), Hvis han kalte dem guder som Guds logoer kom til

34 Jesus svarte dem: «Står det ikke skrevet i deres lov: Jeg sa: Dere er guder? 35 Hvis han kalte dem guder som Guds ord (logoer) kom til- og Skriften kan ikke brytes - 36 sier du om ham som Faderen helliget og sendte til verden: 'Du håner', fordi jeg sa: 'Jeg er Guds sønn'?

Johannes 12:38 (ESV), Ordet (logos) talt av profeten Jesaja

38 slik at ord (logoer) talt av profeten Jesaja kan bli oppfylt: "Herre, hvem har trodd det han hørte fra oss, og for hvem er Herrens arm blitt åpenbart?"

Johannes 14: 23-24 (ESV), Ordet (logoer) som du hører er ikke mitt, men Faderens

23 Jesus svarte ham: "Hvis noen elsker meg, vil han holde mitt ord (logoer), og min far vil elske ham, og vi vil komme til ham og bo hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, beholder ikke ordene mine (logoer). Og ordet (logos) som dere hører, er ikke mitt, men Faderens som har sendt meg.

John 17: 14-19 (ESV), jeg har gitt dem logoer dine, og verden har hatet dem

14 Jeg har gitt dem ditt ord (logoer), og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, akkurat som jeg ikke er av verden. 15 Jeg ber ikke om at du tar dem ut av verden, men at du holder dem fra den onde. 16 De er ikke av verden, akkurat som jeg ikke er av verden. 17 Hellig dem i sannheten; ditt ord (logoer) er sannhet. 18 Som du sendte meg til verden, så har jeg sendt dem til verden. 19 Og for deres skyld innvier jeg meg selv, for at de også skal bli helliget i sannhet.

1 Johannes 1:1-2 (ESV), Ordet (logoer) av livet – det evige liv, som var hos Faderen.

1 Det som var fra begynnelsen, som vi har hørt, som vi har sett med våre øyne, som vi så på og har rørt med våre hender, om livets ord (logoer).- 2 livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vi vitner om det og forkynner for dere det evige liv, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss-

Kontekstuell bruk av "logoer" i Lukas-Apostlenes gjerninger

Lukas 1: 1-4 (ESV), Slik at du kan ha visshet om logoer du har blitt lært

1 Ettersom mange har påtatt seg å lage en fortelling om de tingene som er oppnådd blant oss, 2 akkurat som de som fra begynnelsen var øyenvitner og forkynnere av ordet (logoer) har levert dem til oss, 3 Det virket godt for meg også, etter å ha fulgt alle ting nøye en tid tilbake, å skrive en ryddig beretning for deg, den ypperste Theophilus, 4 at du kan ha visshet om tingene (logoer) du har blitt lært

Lukas 5: 1 (ESV), publikum presset på ham for å høre Guds logoer

1 Ved en anledning, mens mengden presset på ham for å høre Guds ord (logoer), han sto ved innsjøen Gennesaret

Luke 24: 44-47 (ESV), Alt som er skrevet om meg i Moseloven og profetene må oppfylles

44 Så sa han til dem: «Dette er mine ord (logoer) at jeg snakket til deg mens jeg fremdeles var hos deg, at alt som er skrevet om meg i Moseloven og profetene og Salmene må være oppfylt». 45 Så åpnet han deres sinn for å forstå Bibelen, 46 og sa til dem: "Således er det skrevet at Kristus skulle lide og på den tredje dagen stå opp fra de døde47 og at omvendelse for tilgivelse for synder skulle forkynnes i hans navn for alle nasjoner, fra Jerusalem.

Apostlenes gjerninger 4: 29-31 (ESV), Gi til dine tjenere å fortsette å snakke logoer dine med all frimodighet

29 Og nå, Herre, se på deres trusler og gi dine tjenere til å fortsette å si ditt ord (logoer) med all frimodighet, 30 mens du strekker ut hånden din for å helbrede, og tegn og under blir utført ved navnet på din hellige tjener Jesus. ” 31 Og da de hadde bedt, rystet stedet de var samlet på, og de var alle fylt med Den Hellige Ånd og fortsatte å snakke Guds ord (logoer) med frimodighet.

Apostlenes gjerninger 10:34-44 (ESV), Ordet – forkynnelse av det gode budskap om fred ved Jesus Kristus

34 Så Peter åpnet munnen og sa: «Jeg forstår virkelig at Gud ikke viser partiskhet, 35 men i hver nasjon er enhver som frykter ham og gjør det som er rett, akseptabel for ham. 36 Når det gjelder ord (logoer) som han sendte til Israel, forkynne gode nyheter om fred gjennom Jesus Kristus (han er Herre over alle), 37 dere vet selv hva som skjedde i hele Judea, fra Galilea etter dåpen som Johannes forkynte: 38 hvordan salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft. Han gikk rundt og gjorde godt og helbredet alle som ble undertrykt av djevelen, for Gud var med ham. 39 Og vi er vitner om alt han gjorde både i jødenes land og i Jerusalem. De drepte ham ved å henge ham på et tre, 40 men Gud reiste ham på den tredje dagen og lot ham vise seg, 41 ikke for alle mennesker, men for oss som var blitt valgt av Gud som vitner, som spiste og drakk med ham etter at han sto opp fra de døde. 42 Og han befalte oss å forkynne for folket og vitne om at det er ham som er utpekt av Gud til å dømme levende og døde. 43 For ham vitner alle profetene om at alle som tror på ham, får tilgivelse for synder gjennom hans navn." 44 Mens Peter fremdeles sa disse tingene, Den Hellige Ånd falt på alle som hørte ordet (logoer).

Apostlenes gjerninger 13: 26-33 (ESV), Til oss er budskapet (logos) sendt om denne frelsen

26 “Brødre, sønner av Abrahams familie og de blant dere som frykter Gud, har blitt sendt til oss melding (logoer) om denne frelsen. 27 For de som bor i Jerusalem og deres herskere, fordi de ikke kjente ham igjen heller ikke forstå profetenes uttalelser, som leses hver sabbat, oppfylte dem ved å fordømme ham. 28 Og selv om de ikke fant skyldig død i ham, ba de Pilatus om å bli henrettet. 29 Og da de hadde utført alt som var skrevet om ham, tok de ham ned fra treet og la ham i en grav. 30 Men Gud reiste ham opp fra de døde, 31 og i mange dager viste han seg for dem som hadde kommet med ham fra Galilea til Jerusalem, som nå er hans vitner for folket. 32 Og vi bringer deg det gode budskapet om at det Gud lovet fedrene, 33 dette har han oppfylt for oss deres barn ved å oppdra Jesus, som det også står skrevet i den andre salmen, "'Du er min Sønn, i dag har jeg født deg.'  

Apostlenes gjerninger 18: 5 (ESV), Paulus var opptatt av ordet (logoer), og vitnet om at Kristus var Jesus

5 Da Silas og Timoteus kom fra Makedonia, var Paulus opptatt av ord (logoer), som vitnet for jødene om at Kristus var Jesus.

I følge Paulus sentrerer Guds logos (guddommelig plan) evangeliet om Jesus, den salvede

Jesus er Guds oppfyllelse logoer (talt visdom) og er sentrum for Guds plan og hensikt med menneskeheten-å forene alle ting med seg selv gjennom Kristus. Guds mangfoldige visdom er Guds evige hensikt realisert i Kristus Jesus, vår Herre.

1.Korinter 1: 18-25 (ESV), Korsets logoer-Kristus er Guds kraft og Guds visdom

18 For det ordet (logoer) av korset er dårskap for dem som går under, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. 19 For det er skrevet: "Jeg vil ødelegge de visdoms visdom, og de dømmekrevnes skjønn vil jeg forpurre." 20 Hvor er den som er klok? Hvor er den skriftlærde? Hvor er debattanten i denne alderen? Har ikke Gud gjort verdens visdom tåpelig? 21 For siden, i Guds visdom, verden ikke kjente Gud gjennom visdom, gledet det Gud gjennom dumheten i det vi forkynner for å redde de som tror. 22 For jøder krever tegn og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner Kristus korsfestet, en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, 24 men til de som er kalt, både jøder og grekere, Kristus Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er klokere enn mennesker, og Guds svakhet er sterkere enn mennesker.

Galaterne 4: 4-5 (ESV), Gud sendte ut sin Sønn for å forløse-slik at vi kunne få adopsjon som sønner

"Men når tidens fylde var kommet, Gud sendte ut sin Sønn, født av kvinne, født under loven, å innløse de som var under loven, slik at vi kan få adopsjon som sønner».

Efeserne 1: 3-5 (ESV), Han forutbestemte oss til adopsjon i henhold til hensikten med sin vilje

“Velsignet være Gud og Far til vår Herre Jesus Kristus, som har velsignet oss i Kristus med enhver åndelig velsignelse i de himmelske stedene, akkurat som han valgte oss i ham før verdens grunnleggelse, at vi skulle være hellige og feilfrie foran ham. Forelsket forutbestemte han oss for adopsjon til seg selv som sønner gjennom Jesus Kristus, i henhold til hensikten med hans vilje».

Efeserne 1: 7-13 (ESV), Sannhetens ord (logoer) evangeliet om din frelse

7 I ham har vi forløsning gjennom hans blod, tilgivelse for våre overtredelser, i henhold til rikdommen i hans nåde, 8 som han overdrev oss, i det hele tatt visdom og innsikt 9 å gjøre oss kjent med mysteriet om hans vilje, i henhold til hans hensikt, som han la frem i Kristus 10 som en plan for tidens fylde, å forene alle ting i ham, ting i himmelen og ting på jorden. 11 I ham har vi fått en arv, etter å ha blitt forutbestemt i henhold til hensikten med ham som arbeider alt etter råd fra sin vilje, 12 slik at vi som var de første som håpet på Kristus, skulle prise hans herlighet. 13 I ham du også, da du hørte sannhetens ord (logoer), evangeliet om din frelse, og trodde på ham, ble beseglet med den lovede Hellige Ånd

Efeserne 3:9-11 (ESV), Planen – Guds mangfoldige visdom – den evige hensikten har han realisert i Kristus Jesus

"Å få fram for alle hva som er planen om mysteriet skjult i evigheter i Gud, som skapte alle ting, slik at gjennom kirken mangfoldig visdom fra Gud kan nå bli gjort kjent for herskerne og myndighetene i de himmelske stedene. Dette var i henhold til den evige hensikt som han har realisert i Kristus Jesus, vår Herre».

Kolosserne 3:16 (ESV), La Kristi logoer bor rikt i deg, lærer og formaner hverandre i all visdom

16 La Kristi ord (logoer) bo rikelig i deg, lære og formanne hverandre i all visdom, synge salmer og salmer og åndelige sanger, med takknemlighet i hjertet til Gud

1 Tessaloniker 5: 9-10 (ESV), Gud har bestemt seg for å oppnå frelse gjennom vår Herre Jesus Kristus

"Til Gud har ikke bestemt oss for vrede, men for å oppnå frelse gjennom vår Herre Jesus Kristus, som døde for oss, slik at enten vi er våkne eller sover, kan vi leve med ham. ”

2.Timoteus 1: 8-10 (ESV), sin egen hensikt og nåde, som han ga oss i Kristus Jesus før tidene begynte

“Gud som frelste oss og kalte oss til et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men på grunn av sin egen hensikt og nåde, som han ga oss i Kristus Jesus før tidene begynte, og som nå har blitt manifestert ved at vår Frelser Kristus Jesus viste seg. ”

Titus 1: 2-3 (ESV), Håpet om evig liv-lovet før tidene begynte-på riktig tid manifestert i hans ord

 2 i håp om evig liv, som Gud, som aldri lyver, lovet før tidene begynte 3 og på det riktige tidspunktet manifestert i hans ord gjennom forkynnelsen som jeg har blitt betrodd på av befalingen fra Gud, vår Frelser;

logoer i Åpenbaringen

Åpenbaringen 1:1-3 (ESV), Vitne om Guds ord (logoer) og Jesu Kristi vitnesbyrd

1 De åpenbaring av Jesus Kristus, som Gud ga ham for å vise sine tjenere det som snart må skje. Han gjorde det kjent ved å sende engelen til tjeneren Johannes, 2 som vitnet om Guds ord (logoer) og om Jesu Kristi vitnesbyrd, til og med alt han så. 3 Salig er den som leser høyt ord (logoer) av denne profetien, og salige er de som hører og holder det som er skrevet i det, for tiden er nær.

Åpenbaringen 1: 9 (ESV), På grunn av Guds ord (logoer) og Jesu vitnesbyrd

9 Jeg, John, din bror og partner i trengsel og rike og tålmodig utholdenhet som er i Jesus, ble på øya kalt Patmos på grunn av Guds ord (logoer) og Jesu vitnesbyrd.

Åpenbaringen 17:17 (ESV), Å gjennomføre sin hensikt - til Guds ord (logoer) er oppfylt

17 for Gud har lagt det i deres hjerter å utføre hensikten hans ved å være enstemmig og overlate sin kongelige makt til dyret, inntil Guds ord (logoer) er oppfylt.

Åpenbaringen 19: 9-16 (ESV), Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd-navnet han kalles er Guds Ord

9 Og engelen sa til meg: "Skriv dette: Salige er de som er invitert til Lammets ekteskapsmiddag. ” Og han sa til meg: "Dette er Guds sanne ord (logoer)». 10 Så falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sa til meg: “Du må ikke gjøre det! Jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre som holder fast ved Jesu vitnesbyrd. Tilbe Gud." For Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd. 11 Da så jeg himmelen åpnet, og se, en hvit hest! Den som sitter på den heter Trofast og sann, og i rettferdighet dømmer han og fører krig. 12 Øynene hans er som en ildflamme, og på hodet hans er det mange diademer, og han har et navn skrevet som ingen andre enn han selv kjenner. 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og navnet han blir kalt ved er Guds Ord (logoer). 14 Og himmelens hærer, kledd i fint lin, hvitt og rent, fulgte ham på hvite hester. 15 Fra munnen hans kommer et skarpt sverd for å slå nasjonene med, og han skal styre dem med en jernstang. Han vil tråkke vinpressen til raseriet i Guds, den allmektiges, vrede. 16 På kappen og på låret har han et navn skrevet, kongernes konge og herrenes herre.

  • I denne sammenhengen, som er en profeti, kalles Jesus Guds Ord (logoer) på grunn av det faktum at "Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd." (Åp 19:10)

Johannes 1:1-4, 14 – Hva sier grekeren?

Engelske oversettelser blir vanligvis oversatt på en partisk måte til støtte for trinitarisk teologi. For å få en klarere ide om hva den greske faktisk sier, er den greske teksten til Johannes 1: 1-4, 14 gitt nedenfor etterfulgt av bokstavelige og tolkende oversettelser fra gresk. 

Johannes 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, όξ ν ς ς ς ς χά χά χά χά

Bokstavelige og tolkende oversettelser

Både bokstavelige og tolkende oversettelser er gitt nedenfor for Johannes 1:1-3, 14. Den bokstavelige oversettelsen er basert på en fullstendig interlineær tabell tilgjengelig her: John 1:1-4, 14 Interlinear 

Johannes 1: 1-4, 14, bokstavelig oversettelse

1 I begynnelsen var Ordet

og Ordet var til Gud,

og Gud var Ordet.

2 Dette var i begynnelsen mot Gud.

3 Alt dette ble forårsaket til-å-være

og bortsett fra dette var det forårsaket å være en.

Hva er forårsaket-til-være 4 i det var livet,

og livet var menneskers lys

14 Og Ordet – kjød – det ble skapt til å være

og bodde i oss,

og vi så herligheten

til og med herlighet som unik fra faren,

full av nåde og sannhet.

Johannes 1: 1-4, 14 Tolkende oversettelse

1 Først var planen,

og planen gjaldt Gud,

og en guddommelig ting var planen.

2 Planen gjaldt først Gud.

3  Alle ting gjennom planen ble laget,

og bortsett fra planen ble det ikke laget noe.

Hva er laget 4 i planen var livet,

og livet var menneskers lys ...

14 Og planen ble gjort til kjød,

og bodde blant oss,

og vi så herligheten,

ære som det unike fra faren,

full av nåde og sannhet.

Sentrale notater og observasjoner i Prologen til John

"Ord"

Definisjonen av logoer ble levert fra forskjellige leksikon øverst på denne siden. logoer betyr noe sagt inkludert resonnementet. "Talt visdom" er en kortfattet måte å beskrive ordets brede betydning. Det vil si at Logos angår hva Gud tenker så vel som det Gud sier. Dette inkluderer Guds visdom, resonnement, intensjoner, logikk, plan og hensikt som alltid har vært i Guds bevissthet. "Plan" passer best i konteksten til Johannesprologen.

"Ordet var til Gud"

Det greske ordet proffene er en preposisjon som mest bokstavelig talt betyr mot. Dette formidler forestillingen om at logoer var med tanke på Gud (i Guds bevissthet) og stod overfor Gud (foran og midt i Guds tanker). Mot betyr også "knyttet til" eller "i henhold til." Det er det logoer er et aspekt av Gud som gjelder Guds intensjoner/visdom. Hvis forfatteren hadde til hensikt å beskrive en person med Gud, ville han ha brukt ordet meta snarere enn proffer. 

«Gud var Ordet"

Guds tanker er Guds tanker. Aspekter av Gud er Gud. Ordet er en guddommelig ting (ikke person). På samme måte er Guds Ånd (åndedrett) Gud (som hans kontrollerende innflytelse). 

"Gjennom dette ble det forårsaket-til-å være og bortsett fra dette ble det-forårsaket-ikke være en."

Alle ting oppstår gjennom Gud logoer (plan). Dette inkluderer dyrene og det første mennesket, Adam. Bortsett fra Guds intensjoner, blir ingenting til. Alt ble til gjennom Guds resonnement og hensikter.

"Det som er forårsaket-i-livet var og livet var menneskers lys" 

De fleste engelske oversettelser har en feilaktig setningsstruktur for å inkludere ord i vers 3 som faktisk burde være en del av vers 4. Snarere bør vers 3 slutte med "ble laget ikke en" og vers 4 skulle inneholde "Det som er laget". Populære engelske oversettelser følger den senere bysantinske skilletegn og ikke den tidligere alexandriske skilletegn som vises i den kritiske greske teksten (NA-28). Et eksempel på en engelsk oversettelse som bruker den Alexandriske tegnsetting av de tidligste greske manuskripter, er Det omfattende nye testamente (COM).

De to siste ordene i vers 3 (ὃ γέγονεν) burde egentlig være en del av vers 4. Partiske oversettere bruker den senere bysantinske skilletegn for å skjule det faktum at livet som "menneskets lys" er et produkt av logoer og er ikke logoer seg selv. Vers 4 leser riktig "Hva er forårsaket-å-være (laget) i den (logoer) var liv og dette livet var menneskers lys. ” I lignende forstand at alle ting ble til ved hjelp av logoer (plan), "livet som var menneskenes lys" (Jesus) ble også til gjennom logoer av Gud.

"Og Ordet - kjød - det ble skapt til å være"

Vi vet fra Johannes 1: 3 at alle ting er blitt til kjød gjennom logoer og bortsett fra logoer (plan) av Gud, ingenting kommer til eksistens (ble forårsaket til å være). Det greske ginomai (γίνομαι) som betyr "forårsaket" er det samme greske ordet for forårsaket i Johannes 1:3-4, "Alt gjennom dette ble det til, og bortsett fra dette ble det ikke til ." Jesus er et produkt av logoer (plan) som alt annet er som ble til. Alle ting, inkludert Kristus, ble skapt (laget) gjennom logoer av Gud. 

De logoer Å være kjød er at Gud taler Jesus til å eksistere i henhold til hans Ord. Fordi Jesus er i forkant av Guds plan for å bringe frelse til verden, er Jesus nært knyttet til Guds visdom og kan kalles logoer av Gud (Åp 19:13). Dette er i den forstand at Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd (Åp 19:10). Guds hovedplan for å redde menneskeheten sentrerer seg om Messias (den salvede). Vi forstår at Guds intensjoner og hensikter realiseres i Kristus Jesus. Selv om Jesus ikke eksisterte som et personlig vesen fra begynnelsen, eksisterte Guds plan om å redde verden gjennom ham fra begynnelsen. Guds mangfoldige visdom, mysteriens plan som er skjult i evigheter i Gud, er den evige hensikten med Kristus Jesus (Ef 3: 9-11)

Meningen med proffene i Johannes 1: 1 - "og Ordet var hos (fordeler) Gud"

Det greske ordet er ofte oversatt "med" i Johannes 1: 1b proffene (πρὸς). Pros betyr mest bokstavelig talt "mot". Dermed er en mer bokstavelig oversettelse av Johannes 1: 1b "Ordet var mot Gud". 

Diagrammet viser greske preposisjoner inkludert Pros "mot." Som du kan se fra diagrammet, kan det også forstås å bety "vendt" (noe som er mot noe annet står overfor det). Å si at logos (talt visdom) sto overfor Gud, er å si at det var i lys av Gud. Det vil si at det kan forstås at tankene om Gud var i spissen for Guds bevissthet (sånn sett var de hos Gud). 

"Mot" kan Gud også antyde "ifølge Gud" eller "knyttet til Gud" som beskrevet et aspekt av Gud som angår Guds visdom, intensjoner, plan, hensikt, resonnement, logikk, ect.

sette proffene som "med" gir en skjevhet for å få leseren til å tenke på det som en person med en annen person. Pros kan bety "med" i den forstand at en persons tanker er hos dem, men ikke en person med en annen person. Nok et gresk ord meta (μετὰ) betyr "med" i betydningen at en person er sammen med en annen person, for eksempel 1.Johannes 1: 3, "... vårt fellesskap er faktisk med (meta) Faderen og med (meta) hans Sønn Jesus Kristus." Hvis John forsto logoer for å være en person med Gud, ville han ha brukt ordet mål.

Avklaring av Johannes 1: 1-3 med 1 Johannes 1: 1-3

Prologen til 1 Johannes, skrevet av den samme forfatteren, gir noen interessante ledetråder for å klargjøre Johannes -prologen. Her undersøker vi det greske og gir en bokstavelig og tolkende oversettelse av 1.Johannes 1: 1-3 etterfulgt av viktige observasjoner.

1.Johannes 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ἑωρἑωαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς -

 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ'Ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Bokstavelig gjengivelse og tolkende oversettelser

Både bokstavelige og tolkende oversettelser er gitt nedenfor for 1 Johannes 1:1-3. Den bokstavelige oversettelsen er basert på en fullstendig interlineær tabell tilgjengelig her: 1 Johannes 1:1-3 Interlineær

1.Johannes 1: 1-3, bokstavelig oversettelse

1 Hva var fra først,

det vi hørte,

det vi har sett,

at med tanke på oss,

det vi observerte,

disse hendene vi rørte ved,

om livets ord

2 Og livet ble manifestert,

og vi har sett,

og vi har vitnet,

og vi erklærer for deg,

det evige liv,

som var mot Faderen,

og ble manifestert for oss.

3 Det vi har sett,

og det vi erklærer,

og til deg for at du også,

deltakelse du kan ha med oss,

og deltakelsen med faren,

og med hans sønn,

av Jesus salvet.

1 Johannes 1: 1-3 Tolkende oversettelse

1 Det som var fra begynnelsen,

det vi hørte,

det vi har sett,

det som var foran øynene våre,

det vi observerte,

de myndighetene vi møtte,

om livets plan

2 Og livet ble manifestert,

og vi har sett,

og vi har vitnet,

og vi erklærer for deg,

det evige liv,

som var i lys av Faderen,

og ble manifestert for oss.

3 Det vi har sett,

og det vi erklærer,

også til deg for at du,

 kunne ha deltakelse med oss,

og deltakelsen med faren,

og med hans sønn,

Jesus Messias.

Observasjoner fra 1.Johannes 1: 1-3

Dette er de viktigste observasjonene med hensyn til prologen til 1 Johannes for å avklare implikasjonene av prologen til John.

"Livets ord"

I vers 1 er det greske ordet logoer ("de logoer av livet"). De logoer (talt visdom, resonnement, plan, hensikt, intensjoner, tanker, etc.) av Gud er forbundet med livet (Gud hadde tenkt at vi skulle få del i frelsen fra begynnelsen). 

"Livet ble manifestert"

Dette i begynnelsen av vers 2 er en parallell med Johannes 1: 4 "Det som har blitt til livet var og livet var menneskets lys." Det vil si at livet (som er Jesus) er et produkt av logoene, logoen i seg selv er Guds talte visdom, fornuft, intensjoner og tanker som gjelder Gud. 

"Det evige liv, som var mot Faderen og ble åpenbart for oss"

Logoer er også proffene Faderen i Johannes 1: 1. Siden evig liv ikke er en person, men snarere et konsept, kan vi se på en lignende måte logoer er et konsept som angår tankene om Gud som var direkte i bevisstheten Gud (overfor Gud, men skjult for oss). Evig liv er synonymt med logoer (talt-fornuft) fordi det er en del av Guds plan fra begynnelsen, etter å ha vært det proffene (med tanke på) Faderen fra begynnelsen. 

"Med faren og med hans sønn"

De tre forekomstene "med" i vers 3 er fra det greske ordet meta (ikke proffene). Når en person er beskrevet for å være sammen med en annen, er det mer passende å bruke meta snarere enn proffer. Dette er grunnen meta brukes ikke i Johannes 1: 1, fordi logos (talt visdom) ikke er en eksisterende person. 

Logoer i referanse til Gud og skapelsen

De logoer er et aspekt av Gud som angår Guds intensjoner (visdom). Alle ting oppstår gjennom Gud logoer (talt visdom). Slik ble den opprinnelige skapelsen (første Adam) til, og slik ble Jesus Kristus (den siste Adam) skapt. 

konklusjonen

Moderne engelske oversettelser er oversatt med en trinitarisk skjevhet for å anta at logoer er den pre-inkarnerte Kristus snarere enn et aspekt av Gud som angår hans visdom og intensjoner. De villeder leseren samtidig som de skjuler hva logoer betyr faktisk med referanse til Guds evige visdom. Jesus er faktisk et produkt av logoer (Talt visdom) av Gud som alt annet som er blitt til ved Guds intensjoner. De logoer å bli gjort til kjøtt er Gud som taler Jesus til eksistens i henhold til hans talte visdom. Jesus er i spissen for Guds plan om å bringe frelse til verden. Guds masterplan for å redde menneskeheten sentrerer seg om Messias (den salvede). Vi forstår at Guds intensjoner og hensikter realiseres i Kristus Jesus. Guds mangfoldige visdom, mysteriens plan skjult i evigheter i Gud, er den evige hensikten som ble realisert i Kristus Jesus (Ef 3: 9-11)

TD Jakes beskrivelse av logoer (han skjønner det)