John 1 Interlineær
John 1 Interlineær

John 1 Interlineær

Hva sier greskeren?

Engelske oversettelser blir vanligvis oversatt med en partisk støtte til trinitarisk teologi. For å få en klarere ide om hva den greske faktisk sier, er den greske teksten til Johannes 1: 1-4, 14 gitt nedenfor etterfulgt av bokstavelige og tolkende oversettelser fra gresk. 

Johannes 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, όξ ν ς ς ς ς χά χά χά χά

Interlinear Table, John 1: 1-4, 14

Nedenfor er et ord for ord interlinjær tabell med gresk, engelsk oversettelse, Parsings og leksikondefinisjon av hvert ord (Kortfattet gresk-engelsk ordbok for det nye Testament, Barclay Newman, supplert med BDAG)

gresk

Oversettelse

parsing

Ordliste

1 ἐν

1 in

Preposisjon som styrer Dativ

en - forberedelse. med dat. i, på, på; i nærheten, av, før; blant, innen; av, med

χῇρχῇ

i begynnelsen

Substantiv, Dativ, Feminin, entall

arche - begynnelsen, først

ἦν

var

Verb, ufullkommen, aktiv, veiledende, 3. person, entall

.n - være, eksistere; skje, finne sted; bo; være lokalisert i; bli, bli; komme

de

Determiner, Nominativ, Maskulin, Singular

ho - den; dette, det; han, hun, det

λόγος

ord

Substantiv, nominativ, maskulin, entall

logoer - noe sagt (f.eks. Ord; ordtak; melding, undervisning; snakk, samtale; resonnement

καί

og

Konjunksjon

Kai - og; og så, da; men, men likevel; også, jevn, på samme måte

de

Determiner, Nominativ, Maskulin, Singular

ho - den; dette, det; han, hun, det

λόγος

ord

Substantiv, nominativ, maskulin, entall

logoer - noe sagt (f.eks. Ord; ordtak; melding, undervisning; snakk, samtale; resonnement

ἦν

var

Verb, ufullkommen, aktiv, veiledende, 3. person, entall

.n - være, eksistere; skje, finne sted; bo; være lokalisert i; bli, bli; komme

πρὸς

mot

Preposisjon som styrer det akkusative

proffene - (gen.) Til, for; (dat.) on, at, near, by; (acc.) til, mot; med; for å; imot

τὸν

de

Determiner, akkusativ, maskulin, entall

ton - den; dette, det; han, hun, det

θεόν

Gud

Substantiv, akkusativ, maskulin, entall

Theon - Gud

καί

og

Konjunksjon

Kai - og; og så, da; men, men likevel; også, jevn, på samme måte

θεόν

Gud

Substantiv, nominativ, maskulin, entall

Theon - Gud

ἦν

var

Verb, ufullkommen, aktiv, veiledende, 3. person, entall

.n - være, eksistere; skje, finne sted; bo; være lokalisert i; bli, bli; komme

de

Determiner, Nominativ, Maskulin, Singular

ho - den; dette, det; han, hun, det

λόγος

ord

Substantiv, nominativ, maskulin, entall

logoer - noe sagt (f.eks. Ord; ordtak; melding, undervisning; snakk, samtale; resonnement

2 οὗτος

2 denne

Uttale, nominativ, maskulin, entall

houtos - denne, denne; han, hun, det

ἦν

var

Verb, ufullkommen, aktiv, veiledende, 3. person, entall

.n - være, eksistere; skje, finne sted; bo; være lokalisert i; bli, bli; komme

ἐν

in

Preposisjon som styrer Dativ

en - forberedelse. med dat. i, på, på; i nærheten, av, før; blant, innen; av, med

χῇρχῇ

i begynnelsen

Substantiv, Dativ, Feminin, entall

arche - begynnelsen, først

πρὸς

mot

Preposisjon som styrer det akkusative

proffene - (gen.) Til, for; (dat.) on, at, near, by; (acc.) til, mot; med; for å; imot

τὸν

de

Determiner, akkusativ, maskulin, entall

ton - den; dette, det; han, hun, det

θεόν

Gud

Substantiv, akkusativ, maskulin, entall

Theon - Gud

3 πάντα

3 alle

Adjektiv, Nominativ, Neuter, Flertall

pas - (1) uten artikkelen hver, hver (pl. Alle); alle slags; alt, fullt, absolutt, størst; (2) med artikkelen hel, hel; alle; (3) alle, alt

διʼ

gjennom (ved hjelp av)

Preposisjon som styrer det genitive

dag - (1) gen. gjennom, ved hjelp av, med; under, hele tiden; gjennom, blant, gjennom; (2) iht. på grunn av, av hensyn til; gjennom, av (sjelden); derfor av denne grunn

αὐτοῦ

av denne

Uttale, genitiv, maskulin, entall, 3. person

autos - selv, av seg selv, selv, veldig; foran artikkelen det samme; som en tredjeperson pro. han, hun, det

ἐγένετο,

det ble forårsaket

Verb, aorist, mellom, indikativ, 3. person, entall

ginomai - å få til å være ("gen" -erate), dvs. (refleksivt) bli (bli til), brukes med stor breddegrad (bokstavelig, figurativ, intensiv, etc.):-stå opp, bli samlet, vær (-kom, -fall, -have self), bli brakt (å passere), (være) komme (å passere)

καί

og

Konjunksjon

Kai - og; og så, da; men, men likevel; også, jevn, på samme måte

ὶςρὶς

hverandre

Preposisjon som styrer det genitive

chōris - (1) prep. med gen. uten, bortsett fra, uten forhold til, dessuten, i tillegg til; (2) adv. separat, av seg selv

αὐτοῦ

av denne

Uttale, genitiv, maskulin, entall, 3. person

autos - selv, av seg selv, selv, veldig; foran artikkelen det samme; som en tredjeperson pro. han, hun, det

ἐγένετο,

det ble forårsaket

Verb, aorist, mellom, indikativ, 3. person, entall

ginomai - å få til å være ("gen" -erate), dvs. (refleksivt) bli (bli til), brukes med stor breddegrad (bokstavelig, figurativ, intensiv, etc.):-stå opp, bli samlet, vær (-kom, -fall, -have self), bli brakt (å passere), (være) komme (å passere)

οὐδὲ

ikke

adverb

oude - verken, eller, og ikke

ἕν

en

Adjektiv, Nominativ, Neuter, Singular

han er - en; a, an, singel; bare en

Det

Determiner, Nominativ, Maskulin, Singular

HOS - hvem, hvilken, hva, den

 γέγονεν

 det er forårsaket-til-være

Verb, perfekt, aktivt, veiledende, tredje person, entall

ginomai - å få til å være ("gen" -erate), dvs. (refleksivt) bli (bli til), brukes med stor breddegrad (bokstavelig, figurativ, intensiv, etc.):-stå opp, bli samlet, vær (-kom, -fall, -have self), bli brakt (å passere), (være) komme (å passere)

4 ἐν

4 in

Preposisjon som styrer Dativ

en - forberedelse. med dat. i, på, på; i nærheten, av, før; blant, innen; av, med; inn i (= είς); til, for (sjelden); ἐν τῷ med inf. under, mens, som

αὐτῷ

it

Pronomen, Dativ, maskulin, entall, 3. person

autos selv, av seg selv, selv, veldig; foran artikkelen det samme; som en tredjeperson pro. han, hun, det

ζωὴ

liv

Substantiv, nominativ, feminin, entall

zōē liv

ἦν

var

Verb, ufullkommen, aktiv, veiledende, 3. person, entall

.n - være, eksistere; skje, finne sted; bo; være lokalisert i; bli, bli; komme

καί

og

Konjunksjon

Kai - og; og så, da; men, men likevel; også, jevn, på samme måte

de

Determiner, Nominativ, Feminin, Singular

ho - den; dette, det; han, hun, det

ζωὴ

liv

Substantiv, nominativ, feminin, entall

zōē - livet

ἦν

var

Verb, ufullkommen, aktiv, veiledende, 3. person, entall

.n - være, eksistere; skje, finne sted; bo; være lokalisert i; bli, bli; komme

τὸ

de

Determiner, Nominativ, Neuter, Singular

ho - den; dette, det; han, hun, det

φῶς

lett

Substantiv, nominativ, nøytral, entall

phōs - lys

τῶν

av

Determiner, genitiv, maskulin, flertall

ho - den; dette, det; han, hun, det

ἀνθρώπων

av menn

Substantiv, genitiv, maskulin, flertall

anthrōpos - menneske, person; menneskeheten, mennesker; mann, mann

   

 

14 καί

14 Og

Konjunksjon

Kai - og; og så, da; men, men likevel; også, jevn, på samme måte

de

Determiner, Nominativ, Maskulin, Singular

ho - den; dette, det; han, hun, det

λόγος

ord

Substantiv, nominativ, maskulin, entall

logoer - noe sagt (f.eks. Ord; ordtak; melding, undervisning; snakk, samtale; resonnement

σὰρξ

kjøtt

Substantiv, nominativ, feminin, entall

sarx - kjøtt, fysisk kropp

ἐγένετο

det ble forårsaket

Verb, aorist, mellom, indikativ, 3. person, entall

ginomai - å få til å være ("gen" -erate), dvs. (refleksivt) bli (bli til), brukes med stor breddegrad (bokstavelig, figurativ, intensiv, etc.):-stå opp, bli samlet, vær (-kom, -fall, -have self), bli brakt (å passere), (være) komme (å passere)

καί

og

Konjunksjon

Kai - og; og så, da; men, men likevel; også, jevn, på samme måte

ἐσκήνωσεν

bodde

Verb, aorist, aktiv, veiledende, 3. person, entall

skēnoō - leve, bo

ἐν

in

Preposisjon som styrer Dativ

en - forberedelse. med dat. i, på, på; i nærheten, av, før; blant, innen; av, med; inn i (= είς); til, for (sjelden)

ἡμῖν

i oss

Uttale, Dativ, (uten kjønn), flertall, 1. person

hēmin - vi oss

καί

og

Konjunksjon

Kai - og; og så, da; men, men likevel; også, jevn, på samme måte

ἐθεασάμεθ α

vi så

Verb, aorist, mellom, indikativ, 1. person, flertall

theaomai - se, se på; legge merke til, observere; besøk

τὴν

de

Determiner, akkusativ, feminin, entall

ho - den; dette, det; han, hun, det

δόξαν

herlighet

Substantiv, akkusativ, feminin, entall

doxa - herlighet, prakt, storhet (i gen. Ofte strålende); makt, rike; ros, ære; stolthet

αὐτοῦ,

av selv

Uttale, genitiv, maskulin, entall, 3. person

autos - selv, av seg selv, selv, veldig; foran artikkelen det samme; som en tredjeperson pro. han, hun, det

δόξαν

herlighet

Substantiv, akkusativ, feminin, entall

doxa - herlighet, prakt, storhet (i gen. Ofte strålende); makt, rike; ros, ære; stolthet

ὡς

as

partikkel~~POS=TRUNC

hōs - som, det, hvordan, om, når; lik som

μονογενοῦς

av unike

Adjektiv, genitiv, maskulin, entall

monogener - en og eneste, unik

παρὰ

fra

Preposisjon som styrer det genitive

til - (gen.) Fra; (dat.) med, før, blant, i synet av; (acc.) ved siden av, langs siden, ved, kl

πατρός,

av far

Substantiv, genitiv, maskulin, entall

patēr - far

πλήρης

fullt

Adjektiv, genitiv, maskulin, entall

plērēs - full; fullstendig; ferdigvokst

χάριτος

av nåde

Substantiv, genitiv, feminin, entall

Charis - nåde, vennlighet, barmhjertighet, velvilje

καί

og

Konjunksjon

Kai - og; og så, da; men, men likevel; også, jevn, på samme måte

ἀληθείας

av sannheten

Substantiv, genitiv, feminin, entall

alētheia - sannhet, sannhet; virkelighet

Bokstavelige og tolkende oversettelser

Både bokstavelige og tolkende oversettelser er gitt nedenfor for 1 Johannes 1: 1-3. The Literal Translation er basert på den interlinære tabellen som er tilgjengelig på denne siden. 

Johannes 1: 1-4, 14, bokstavelig oversettelse

1 I begynnelsen var Ordet,

og Ordet var til Gud,

og Gud var Ordet.

2 Dette var i begynnelsen mot Gud.

3 Alt dette ble forårsaket til-å-være

og bortsett fra dette var det forårsaket å være en.

 Hva er forårsaket-til-være 4 i det var livet,

og livet var menneskers lys

14 Og Ordet – kjød – det ble skapt til å være

og bodde i oss,

og vi så herligheten

til og med herlighet som unik fra faren,

full av nåde og sannhet.

Johannes 1: 1-4, 14 Tolkende oversettelse

1 Først var planen,

og planen gjaldt Gud,

og en guddommelig ting var planen.

2 Planen gjaldt først Gud.

3  Alle ting gjennom planen ble laget,

og bortsett fra planen ble det ikke laget noe.

Hva er laget 4 i planen var livet,

og livet var menneskers lys ...

14 Og planen ble gjort til kjød,

og bodde blant oss,

og vi så herligheten,

ære som det unike fra faren,

full av nåde og sannhet.