Jesus er forbildet for oss
Jesus er forbildet for oss

Jesus er forbildet for oss

Jesus er forbildet for dem som følger etter ham. Mange beskrivelser av Jesus gjelder også de som er i Kristus. Tallrike utsagn om Jesus gjaldt også hans etterfølgere.